Submitted by mamooishi on Fri 22/02/2019 - 23:18
Fan with
Cost
2,500
Rate
Excellent
Information

งานดีมากๆ หุ่นขาวบางกรอบ ฟิวแฟน ตามใจ พาไปไหนไปหมด ห้องน้ำ ขอบเตียง ระเบียงก็ลุยไหว ไม่มีบ่น แถมอารมร่วมมาเต็มอีกครับ น้องขึ้นได้สุดโคนมากๆ ทอนกระจายครับ
ปล. สุภาพกับน้อง แล้วจะได้รอยยิ้มกลับมาครับ