Submitted by jin69 on Wed 29/05/2019 - 17:35
Fan with
Rate
Bad
Information

ขอดูรูปก็ไม่ได้ ส่วนมากลูกค้าก็อยากเห็นหน้าน้องก่อนอยุ่แล้ว ใครบ้างไม่อยากเห็นหน้าก่อน?? ใครจะนัดก็นัดไป วัดดวงเอา ขนาดบาวคนเห็นรูปชัดๆวีดีโอคอลล์ ยังไม่ตรงปกเลย

Comment