Submitted by nonlsgig1 on Thu 11/07/2019 - 15:19
Cost
2,000
Rate
Excellent
Information

ชื่อกี้อายุ23 สูง162หนัก48 สัสส่วน36 24 32 ผิวขาวค่ะ รับงาน2000/1ครั้งไม่รวมค่ารร อมสดได้ เลียได้ จูบได้ แลกลิ้นได้ ข้อห้าม คือ ไม่เอาสด ไม่แตกไส่ปาก แถวฝั่งธนจรัญ ปิ่นเกล้า อิสนะภาพ วงเวียนใหญ่ ตากสิน ตลาดพูล สนใจโทรมาค่ะ 0809055667 ขอสาย น้องกี้ ID: LINE mikey091 รับงาน24 ซ.ม คนไม่เอาได้โปรอย่าโทรมาแก้งโทรมากวนน่ะค่ะ กี้ด่าโทดกี้ไม่ได้น่ะค่ะ อย่าโทรมาโฟน ถามมาก อ่านแร้วโทรนัทน่ะค่ะ กี้บอกแร้วน่ะค่ะ คลิกดูรูปได้น่ะค่ะ

https://www.picz.in.th/images/2018/10/28/37bt1I.jpg
https://www.picz.in.th/images/2018/10/28/37bRzv.jpg
https://www.picz.in.th/images/2018/10/28/37bqWV.jpg
https://www.picz.in.th/images/2018/10/28/37blbW.jpg