Submitted by wanthepa on Thu 11/07/2019 - 23:24
Fan with
Cost
3,500
Information

ผมไปขึ้นน้องเค้าเมื่อเดือนก่อน จอง 2 ชั่วโมง รูปโปรไฟลกับตัวจริง ต่างกันมาก ดรอปไป 30% เนื้องานก้อปานกลาง ตามการบ้านท่านอื่นไป ช่วงแรกๆเหมือนเขียนเชียรเกิน แต่ไปแล้วไม่ใช่ ตามนั้น เอน้องน่าจะลงเกินจริง อมสดไม่ได้ก้อไม่ได้ระบุ เจอตัวจริงบอกอมใส่ถุง