Submitted by darkness on Sat 27/06/2020 - 05:15
Fan with
Cost
1,800
Rate
OK
Information

น้องผิวดีครับ ขาวมาก ตัวไม่สูง แต่หุ่นดีสมส่วน... อกทำ ทำหน้า เลยดูไม่ธรรมชาติเท่าไหร่ งานกลางๆ ฟิวไม่เต็มที่ อาจจะเคมีไม่ตรง...น้องไม่จูบ ไม่ให้เลีย ไม่ให้จับข้างล่าง..เอน่าจะลงข้อมูลให้ตรงน่ะ... ด้วยเรทนี้คงไม่ซ้ำครับ..กลับไปซ้ำน้องฮาชิ....เอามันส์ๆ ดีก่า....ต่างกรรมต่างวาระครับ