Submitted by singharm9 on Fri 20/11/2020 - 22:13
Fan with
Cost
1,500
Rate
Excellent
Information

เอาจริงๆแทบไม่เคยเขียนการบ้านให้ใครถ้าไม่โดนบังคับ สำหรับน้องคนนี้จริงๆก็ไม่อยากเขียนเพราะอยากเก็บไว้กินเองคนเดียวแต่ก็อยากสนับสนุนน้องเพราะน้องน่านักจริงๆ ไม่อยากบรรยายมากเอาเป็นมา 2ครั้งในรอบ 3 วันและมีครั้งที่ 3..4..5 แน่นอน