เงินเราคงไม่ได้คืนแล้วแหละทวงไปก็ไร้ประโยชน์ถือว่าเราทำบุญให้ก็แล้วกันน่ะขอให้เจริญผมมีลูกค้าเยอะฯน่ะ
gentlemen1234